Zespół edukacji wczesnoszkolnej

SP Lubrza

 1. Bożena Galimska
 2. Dorota Pajęcka
 3. Dorota Andrasiak
 4. Beata Banaś

Filia Boryszyn

 1. Dorota Wenda – Zielińska
 2. Katarzyna Hilbrycht
 3. Krystyna Piech
 4. Wiesława Pluta

Zespół humanistyczny

 1. Honorata Filipiak – Dydyna
 2. Bogusława Lachowska
 3. Zofia Rusiniak
 4. Joanna Piercewicz
 5. Jerzy Grzeczkowicz
 6. Irena Wąsowicz

Zespół matematyczno – przyrodniczy

 1. Barbara Chamarczuk
 2. Maria Bentkowska
 3. Piotr Kułak
 4. Grzegorz Klimek

Zespół językowy

 1. Monika Stanulewicz
 2. Jolanta Sienkiewicz
 3. Sylwia Gorzelanny

Zespół katechetyczny

 1. Ewa Tarbaj
 2. Ks. Dariusz Błażek
 3. Ks. Jarosław Lubera

Zespół wychowania fizycznego

 1. Ilma Hawran – Kobeszko
 2. Jan Kaniecki
 3. Krzysztof Wierzbicki

Zespół ds. ewaluacji

 1. Bożena Galimska
 2. Jan Kaniecki
 3. Krzysztof Wierzbicki

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 1. Agnieszka Żołnierczakiewicz (od 1 stycznia 2014 Marta Siedlecka)
 2. Zofia Rusiniak
 3. Piotr Kułak
 4. Bogusława Lachowska
 5. Wiesława Pluta

Zespół zadaniowy do opracowania Programu wychowawczego

 1. Agnieszka Żołnierczakiewicz
 2. Dorota Andrasiak
 3. Ewa Tarbaj

Zespół zadaniowy do opracowania Programu PEK

SP

 1. Honorata Filipiak – Dydyna
 2. Maria Bentkowska
 3. Małgorzata Ziara
 4. Joanna Piercewicz

GIM

 1. Barbara Chamarczuk
 2. Maria Bentkowska
 3. Piotr Kułak
 4. Grzegorz Klimek

Zespół ds. projektów edukacyjnych

 1. Małgorzata Ziara
 2. Bogusława Lachowska
 3. Ilma Hawran – Kobeszko

Zespół ds. statutu

 1. Lucyna Kucała
 2. Małgorzata Ziara
 3. Ilma Hawran – Kobeszko
 4. Dorota Wenda – Zielińska
 5. Honorata  Filipiak – Dydyna