Podstawowe dokumenty szkoły

Najważniejszym dokumentem szkoły jest Statut Szkoły czyli akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.

Poniżej prezentujemy Państwu Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy.

 1. Statut ZSS w Lubrzy

Pozostałe dokumenty:

 1. Program Wychowawczy
 2. Program Profilaktyki
 3. Program Rozwoju ZSS w Lubrzy
 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania
 5. Regulamin

Kilka druków do pobrania.

Dokumenty ogólne do wydruku:

 1. Podanie o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum
 2. Prośba o egzamin poprawkowy

Dokumenty nauczyciela wychowawcy:

 1. Informacja wychowawcy o klasie na radę (doc)
 2. Kartka z nagłówkiem kolorowym do nagród książkowych (doc)
 3. Liczenie średniej i frekwencji klasy (xls – taki nieoficjalny brudnopis ułatwiający liczenie komuś z minimum znajomości Excela i wstrętem do cyferek)
 4. Uzasadnienie oceny niedostatecznej
 5. Procedura poprawy oceny półrocznej
 6. Lista uczniów
 7. Karta projektu edukacyjnego z kontraktem
 8. Projekt edukacyjny (do arkusza ocen)
 9. Ewaluacja projektu (do arkusza ocen)
 10. Kalkulator średniej ważonej

Dokumenty projektowe:

 1. Dziennik Zajęć z art. 42
 2. Dziennik projektu
 3. Karta czasu pracy
 4. Lista uczestników
 5. Formularz oceniający kompetencje
 6. Sprawozdanie z działalności A
 7. Sprawozdanie z działalności B

Inne przydatne dokumenty:

 1. Tworzenie strony internetowej w CMS WordPress