W ramach projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – II edycja” prowadzone są zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, a od pierwszych oznak wiosny również  na kompleksie sportowym „Orlik”.

Realizowane tematy skierowane są przede wszystkim dla uczniów klas I. Mają na celu niwelowanie braków, doskonalenie umiejętności gier zespołowych oraz zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Biorą w nich udział zarówno chłopcy jak i dziewczęta dokonując samodzielnie wyboru tematów co jest dodatkową atrakcją. Największą przyjemność uczestnikom sprawiają mecze i wszelkie elementy rywalizacji na zakończenie każdego treningu.

Chętni uczniowie mają również możliwość skorzystania z siłowni szkolnej.

Zajęcia prowadzi p. Ilma Hawran-Kobeszko