Tu po wpisaniu hasła można pobierać materiały związane z prowadzeniem zajęć unijnych.

  1. Dziennik projektu
  2. Karta czasu pracy
  3. Lista uczestników
  4. Formularz oceniający kompetencje
  5. Sprawozdanie z działalności A
  6. Sprawozdanie z działalności B