ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE UCZNIÓW GIMNAZJUM DO EGZAMINU HUMANISTYCZNEGO ORAZ CZWARTEGO ETAPU NAUKI

                Zajęcia mają na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu humanistycznego. W większości polegają na pracy na fragmentach testów, pisaniu dłuższych i krótszych form literackich oraz powtórzeniu kluczowych umiejętności i wiadomości.

Uczestnicy chętnie rozwiązują zadnia testowe. Stwierdzili, że niektóre zagadnienia łatwiej im będzie poprawnie wykonać. Na część ćwiczeń patrzą teraz z innej perspektywy.

Tego typu zadania mają w sobie pewną monotonię, ale uczniowie pracują z zaangażowaniem! Co mogą potwierdzić poniższe zdjęcia.

Zajęcia prowadzi Marzanna Kurowska