Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl. II gimnazjum

            Celem zajęć wyrównawczych jest udzielanie pomocy uczniom, którzy mają trudności z opanowaniem podstawowej wiedzy i umiejętności polonistycznych lub też nie radzą sobie z likwidacją zaległości z przedmiotu. W trakcie zajęć uczniowie pod kierunkiem nauczyciela kształcą umiejętność czytania i odbioru różnych tekstów kultury, ćwiczą redagowanie wybranych form wypowiedzi, kształcą umiejętności z zakresu nauki o języku oraz poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Uczniowie uzyskują też pomoc przy wykonywaniu bieżących zadań domowych. Zajęcia mają przyczynić się do osiągnięcia lepszych ocen, a także zmobilizować do wysiłku uczniów o niskiej motywacji do nauki.