Autorski projekt unijny realizowany w latach 2007/2008, który powstał w ramach szerszego, regionalnego projektu przygotowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. Koordynatorem projektu w szkole był Piotr Kułak. Organizator tak opisuje swoje przedsięwzięcie:

Projekt „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa. Realizowany jest w ramach działania 2.1 „Zwiększanie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego głównym celem jest stworzenie szkołom możliwości większego wspomagania uczniów w nauce, wzmacniania ich aspiracji życiowych, budowania aktywnych postaw obywatelskich   i lepszego przygotowania wychowanków do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Uczestnicy projektu mogą wykazać się pomysłowością w zaprojektowaniu działań innowacyjnych dostosowanych do swoich potrzeb i jednocześnie otrzymać dotację na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Kto jest organizatorem projektu ?

Organizatorem projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. Do jego realizacji powołano zespół złożony z 14 osób, posiadających kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych projektów.

Kto jest adresatem projektu?

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne województwa lubuskiego, w tym również placówki niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

Jakie korzyści może przynieść uczestnikom udział
w projekcie?

Każda szkoła może uzyskać dotację w wysokości od 20 000 zł do 100 000 zł na realizację własnych pomysłów. Dzięki nim uczniowie będą mogli m.in. skorzystać z szerszej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz dóbr kultury, wziąć udział w wycieczkach dydaktyczno-rekreacyjnych i spotkaniach związanych z wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Projekt umożliwi nauczycielom realizację innowacyjnych programów edukacyjnych, wykorzystujących technologię komunikacyjną i informacyjną. Szkoła będzie miała okazję wzmocnić pozycję w środowisku lokalnym, promując swoje działania oraz w znacznym stopniu pomóc dzieciom i młodzieży osiągnąć sukces edukacyjny.

Generalnie to się udało. Tu można zobaczyć naszą delegację na podsumowaniu projektu: Jacek Kubalski i Agatka Gerc w „horyzontalnych” koszulkach przy naszej ekspozycji w Sulechowie. Nasze gimnazjum otrzymało około 80 tys. złotych na realizację naszych Horyzontów. Sporo tych środków możecie widzieć w postaci chociażby koszulek czy siłowni.