Rok szkolny w obiektywie: zespół reporterski współpracujący ze szkolną stroną internetową i gazetką (jeśli jest prowadzona) towarzyszy z aparatem w ręku wszystkim szkolnym i powiązanym ze szkołą wydarzeniom. Członkowie zespołu udostępniają swoje prace na szkolnej stronie WWW. W miarę możliwości i chęci zakładają własne strony, blogi czy profile np. na Facebooku, gdzie również udostępniają swoje prace. (P.K.)

2014-2015