Wycieczki to poważne przeżycia w życiu szkoły. Nie wszystkie jednak doczekują się sprawozdania. Poniżej kilka sprawozdań z wycieczek.

  1. Kraków 2015
  2. Czechy 2014