Program „Przedsiębiorczość – wychowanie przez działanie jest przedsięwzięciem edukacyjnym dla uczniów szkół gimnazjalnych, realizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od września 2004 roku.

Jego głównym celem jest wszechstronny rozwój uczniów, ukierunkowany na kształtowanie u nich kreatywnej i przedsiębiorczej postawy oraz na przygotowanie ich do aktywnego udziału w życiu gospodarczym kraju. Ponadto pomaga im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy oraz przygotowuje do aktywnośći zawodowej i samozatrudnienia w przyszłości.

Program promuje nauczanie przez działanie oraz kształtowanie praktycznych umiejętności w toku realizowanych przez uczniów zadań – przedsięwzięć uczniowskich. Przygotowuje uczniów do prowadzenia projektów na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, poprzez wykonywanie ćwiczeń stymulujących do wyszukiwania pomysłów, zadawania pytań, tworzenia planów oraz osiągania rezultatów.