Właściwie to czasem zamiast lekcji mamy koncerty. Stałe audycje filharmoniczne i okazyjne w ramach spektakli profilaktycznych.