Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Gaudium” powstało w grudniu 2011 r., a 20 stycznia 2012 r. dokonano oficjalnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tworzą je ludzie wrażliwi na ludzką krzywdę, niedolę i niesprawiedliwość społeczną.

Właśnie „radość” oznacza z łaciny słowo „gaudium” i postanowiliśmy taką nazwę nadać naszemu stowarzyszeniu. Naszym głównym celem jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, dzieciom z ubogich rodzin, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W naszej działalności pragniemy największą troską otoczyć dzieci. Dzieci żyjące w rodzinach dotkniętych biedą, alkoholizmem, zagrożonych patologią, Chcemy pokazać im, że można żyć inaczej, dać alternatywę, spowodować, by odrzuciły scenariusz, który najczęściej pisze dla nich życie i aby umiały podejmować w przyszłości mądre, najlepsze dla nich decyzje.