Festyny szkolne i naukowe Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy. Trudno tu rozdzielać festyny na organizowane przez Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera i na te autorstwa Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy, ponieważ jednym z zadań jest integracja obu szkół a także całego gminnego środowiska.

Poniżej stale uzupełniany przegląd festynów:

  1. Festyn z okazji trzeciej rocznicy nadania szkołom imienia Arkadego Fiedlera – 13 czerwca 2015.
  2. Drugi Fiedlerowski Festyn Naukowy Lubrza 2015
  3. Festyn z okazji drugiej rocznicy nadania szkołom imienia Arkadego Fiedlera – czerwiec 2014.
  4. Pierwszy szkolny Fiedlerowski Festyn Naukowy Lubrza 2014