Zmiany w prawie oświatowym nałożyły na nauczycieli obowiązek organizowania w ramach pensum dodatkowych 2 godzin tygodniowo zajęć dla uczniów. Macie więc możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć.

Organizowane są np. zajęcia z komputerem (dwa razy lub, jeśli to potrzebne, 3 razy w tygodniu, na których można nie tylko nadrobić braki w pracach praktycznych, pobrać materiały do zadań czy chociażby bezpiecznie używać Internetu, ale jest także możliwość zaliczenia prac z biologii lub przygotowania prac plastycznych. I oczywiście można sobie pogadać o różnościach w zakresie tematów zbliżonych. Liczyłem na to, że inni nauczyciele pochwalą się swoimi zajęciami. 🙂

Terminy zajęć są umieszczane na planie lekcji i tablicach ogłoszeniowych w szkole.

Co roku odbywają się wycieczki. W 2012/2013 były to wycieczki do Warszawy i do Trójmiasta.

Sportowcy działają bardzo skutecznie po lekcjach – odsyłam do ich strony WWW.

Uczniowie klas 1 i 2 maja obowiązek uczestniczyć w projektach edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Projekt będzie wpisany na świadectwo ukończenia gimnazjum. Propozycje tematyki zajęć mogą także zgłaszać uczniowie.

Niewątpliwie jedną z większych i poważniejszych akcji jest coroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowana w naszej gminie przez Panią Ilmę Hawran-Kobeszko. Poniżej zdjęcie jednej z ekip. Trochę na temat Orkiestry w starych gazetkach szkolnych – Gimpiszon nr 38 z marca 2007 i  Gimpiszon nr 43 z grudnia 2007.

No właśnie – kiedyś była wydawana gazetka szkolna Gimpiszon.