Dzień Szkoły bez Przemocy 6 czerwca 2011 roku

 

Zajęcia dla uczniów:

Uczniowie klas I-III wezmą udział w zabawach profilaktycznych z chustą Klanza. Hasłem przewodnim będzie reagowanie na przemoc w naszej szkole.

Uczniowie klas IV-VI wezmą udział w zajęciach dotyczących przemocy, jej form. Biorący udział
w zajęciach dowiedzą się, co mogą zrobić, aby w naszej szkole nie było przemocy. Zajęcia zostaną zakończone warsztatami plastycznymi, a prace będą zaprezentowane dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie gimnazjum wezmą udział w zajęciach dotyczących radzenia sobie w sytuacjach przemocy, w odniesieniu do sytuacji szkolnych. Zajęcia zakończone będą warsztatami plastycznymi.

Na terenie szkoły zostanie zorganizowany kiermasz prac uczniów (9.20-10.35).

Zaproszony gość (dzielnicowy gminy Lubrza) poprowadzi pogadankę o bezpieczeństwie
i przemocy.

Dzień Otwarty dla Rodziców:

Rodzice zostali zaproszeni do udziału w spotkaniach z nauczycielami i dyrektorem szkoły
(dla rodziców obecnych uczniów szkoły oraz tych, którzy stoją przed wyborem szkoły dla swojego dziecka).

Pedagog szkolny będzie pełnił dyżur w godzinach 10.35-11.25.

Na terenie szkoły zostanie zorganizowany kiermasz prac uczniów (9.20-10.35).

 

Zapraszam, Marta Siedlecka

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy.

W ramach akcji dnia 6 czerwca 2011 roku w naszej szkole odbyły się różnego rodzaju zajęcia.

Uczniowie najmłodsi ze szkoły podstawowej wzięli udział w zabawach z chustą Klanza, których
to hasłem przewodnim była promocja szkoły wolnej od przemocy.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie młodszy aspirant Krzysztof Gniewczyński rozmawiał z dziećmi klasy I PSP o bezpieczeństwie w szkole i podczas wakacji. Uczniowie klasy VI PSP wzięli udział w warsztatach dotyczących przemocy.

Gimnazjaliści wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami KPP w Świebodzinie młodszym aspirantem Krzysztofem Gniewczyńskim oraz sierżant Agnieszką Stuhl.

Na terenie szkoły zorganizowany był również kiermasz prac uczniów, który cieszył
się dużym zainteresowaniem. Kiermasz promujący akcję odbył się także podczas zebrania
dla rodziców dnia 13 czerwca 2011 roku.

Fotograficzne sprawozdanie z obchodów „Dnia Szkoły bez Przemocy”  w Lubrzy.