Do PG Lubrza uczęszczają uczniowie z Lubrzy, Staropola, Mostek, Przełaz, Nowej Wioski, Boryszyna, Zarzynia, Zagajów, Buczyny, Buczy, Chałupczyna i Romanówka.