Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Lubrzy.

nauczyciel funkcja, przedmiot
Lucyna Kucała dyrektor, historia
Małgorzata Ziara wicedyrektor matematyka
Agnieszka Żołnierczakiewicz pedagog szkolny do XII 2013
Marta Siedlecka pedagog szkolny
Barbara Chamarczuk matematyka
Honorata Filipiak-Dydyna język polski
Bogusława Lachowska język polski
Joanna Piercewicz historia, zaj. art.
Marzanna Kurowska urlopowana – język polski, muzyka
Maria Bentkowska geografia (urlopowana)
Janusz Czerniawski geografia (od listopada 2013)
Jerzy Grzeczkowicz WOS, technika, WDŻ
Jan Kaniecki wychowanie fizyczne
Grzegorz Klimek chemia, fizyka
Ilma Kobeszko wychowanie fizyczne
Krzysztof Wierzbicki wychowanie fizyczne
Piotr Kułak biologia, informatyka, plastyka, muzyka, administrator strony
Monika Stanulewicz język niemiecki
Sylwia Gorzelanny język angielski
Ksiądz Jarosław Lubera religia
Irena Wąsowicz biblioteka szkolna, urlopowana