Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Lubrzy.

nauczyciel funkcja, przedmiot
Damian Wentland dyrektor, historia
Marta Siedlecka pedagog szkolny
Grażyna Chmielewska geografia
Barbara Chamarczuk wicedyrektor, matematyka
Honorata Filipiak-Dydyna język polski
Jerzy Grzeczkowicz WOS, technika
Jan Kaniecki wychowanie fizyczne
Grzegorz Klimek chemia
Ilma Kobeszko wychowanie fizyczne
Iwona Mucha fizyka
Piotr Kułak biologia, informatyka, plastyka, administrator
Marzanna Kurowska język polski, muzyka
Monika Stanulewicz język niemiecki
x. Kamil Szkoła religia
Irena Wąsowicz(urlopowana) biblioteka szkolna, historia
Małgorzata Ziara matematyka
Sylwia Gorzelanna
(d. Żygadło)
język angielski