Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Lubrzy.

nauczyciel funkcja, przedmiot
Lucyna Kucała dyrektor, historia
Małgorzata Ziara wicedyrektor matematyka
Marta Siedlecka pedagog szkolny
Janina Szklarkowska matematyka
Barbara Chamarczuk matematyka (urlopowana)
Honorata Filipiak-Dydyna język polski
Joanna Piercewicz historia, zaj. art.
Marzanna Matasek język polski
Maria Bentkowska geografia
Jerzy Grzeczkowicz WOS, technika, WDŻ
Jan Kaniecki wychowanie fizyczne
Grzegorz Klimek chemia, fizyka
Ilma Hawran-Kobeszko wychowanie fizyczne
Piotr Kułak biologia, informatyka, plastyka, muzyka, administrator strony
Monika Stanulewicz język niemiecki
Sylwia Gorzelanny język angielski
Ksiądz Szymon Spalony religia
Irena Wąsowicz biblioteka szkolna,