Biblioteka zlokalizowana jest w budynku szkoły podstawowej, na parterze. Dzięki zainstalowaniu w bibliotece szkolnej 4 komputerów zyskaliśmy Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Można korzystać z multimediów. Bibliotekarką w ZSS w Lubrzy jest pani Irena Wąsowicz.

Wykaz lektur szkolnych.