Publiczne Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy funkcjonuje (jak jak większość gimnazjów w Polsce) od września 1999 roku. Jest częścią Zespołu Szkół Samorządowych. W roku szkolnym 2011/2012 podjęliśmy  działania zmierzające do wyboru patrona. Uroczystość nadania imienia Arkadego Fiedlera odbyła się 6 czerwca 2012. Od roku 2012 w naszej szkole obowiązuje średnia ważona ocen.

Kadra pedagogiczna Publicznego Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy. Część nauczycieli dojeżdża do pracy z odległego o 10 km Świebodzina (miasta powiatowego) lub nawet z dalszych odległości. Trochę to uciążliwe dla pedagogów, lecz normalne dla sporej części uczniów – również dojeżdżających z okolicznych miejscowości. Część nauczycieli gimnazjum pracuje też w szkole podstawowej wchodzącej w skład zespołu, przez co zmniejsza się stres przejścia dzieci z SP do gimnazjum.

We wrześniu 2014 szkoła powitała uczniów i nauczycieli drobnymi zmianami. W kadrze pojawił się ksiądz Szymon Spalony. Pani Urszula Greczycho  uczyła języka polskiego i była wychowawczynią klasy 3a do powrotu z urlopu pani Marzanny, x. Szymon uczy oczywiście religii.

W 2015 powróciła pani Marzanna.

Szkoła i warunki nauczania. Budynek szkoły („tysiąclatka”) położony jest na uboczu miejscowości, między Lubrzą a Nową Wioską. Budynek jest nowoczesny, zadbany, z przestronnymi korytarzami i przytulnymi pracowniami. Szkoła jest nieduża i bezpieczna. Mamy system monitoringu. Dookoła budynków szkoły wygrodzony teren sportowy z boiskami „Orlika”. Do dyspozycji uczniów jest oczywiście również pracownia komputerowa, sala gimnastyczna z siłownią, sala audiowizualna, biblioteka i stołówka z własną kuchnią.
W zespole szkół funkcjonują obok siebie szkoła podstawowa (skrzydło południowe) i gimnazjum (skrzydło północne).

Prowadzimy ciekawe zajęcia pozalekcyjne w ramach artykułu 42, uczestniczymy w projektach, mamy osiągnięcia sportowe.

Dziennik elektroniczny. Wdrażany od września a przygotowywany w czasie wakacji przez panią wicedyrektor Małgorzatę Ziarę dziennik elektroniczny. Zachęcamy Rodziców do wykupienia konta dostępowego i prosimy na razie o wyrozumiałość – pracujemy z podwójnym kompletem dokumentacji, więc na początki dziennik elektroniczny może się trochę spóźniać.
Ze spraw technicznych: główne wejście do gimnazjum zyskało solidne stopnie i bezpieczne poręcze.

Podręczniki.  Wykaz podręczników do gimnazjum i (po znajomości) do szkoły podstawowej.