W roku szkolnym 2016/2017  w skład Samorządu Uczniowskiego weszli: Ilona Bąk, Jakub Cejko, Oliwia Juszczyk, Barbara Sawicz, Maksymilian Ciesielski, Katarzyna Koźmińska, Jakub Maryniak, Przemysław Wierzbicki, Eryk Rega, Łukasz Lewandowski, Tomasz Rękawek, Tomasz Sawicz oraz Jan Łucki.

W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym przewodniczącą szkoły została Ilona Bąk, zastępcą został Tomasz Rękawek a sekretarzem Maksymilian Ciesielski.

Opiekunem Samorządu jest pani Monika Stanulewicz.

W czerwcu 2016, spośród uczniów gimnazjum, zostały wybrane osoby, które będą reprezentować nas podczas różnych uroczystości szkolnych i państwowych:

Karolina Śniadecka, Natalia Pilch oraz Łukasz Lewandowski.

 

 

Działania samorządu opisane są na osobnej stronie.