Wychowaniem fizycznym w Zespole Szkół Samorządowych kieruje katedra WF: pani Ilma Hawran-Kobeszko i pan Jan Kaniecki.