Wewnątrzszkolny System Oceniana (WSO) i Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) poszczególnych przedmiotów. Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje system bazujący na ocenie ważonej.

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy wersja obowiązująca.

Przedmiotowe Systemy Oceniania, które doprecyzowują zapisy WSO w poszczególnych przedmiotach, nauczyciele umieszczają na podstronach swoich przedmiotów. Można odwiedzić strony przedmiotowców lub (gdy są dołączone) pobrać PSO poniżej:

 1. biologia
 2. chemia
 3. fizyka
 4. geografia
 5. historia
 6. informatyka
 7. język angielski
 8. język niemiecki
 9. język polski
 10. muzyka
 11. plastyka
 12. religia
 13. WF
 14. WOS