Techniki w Publicznym Gimnazjum w Lubrzy uczy pan Jerzy Grzeczkowicz.