Dodatkowe zadania można wykonać 1 raz w semestrze. Wykonujemy po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem, który określi temat, formę i termin wykonania oraz prezentacji dzieła. Modele przestrzenne (makiety) mogą służyć jako zaliczenie semestru w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej.

 • Model wybranego megalitu (menhir, dolmen, kromlech). Materiał: glina, gips, masa papierowa, masa solna. Wysokość z podstawką 15 – 20 cm. Całość pomalowana i zaopatrzona w metryczkę zawierającą dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, data wykonania.
  dolmen Mikołaj Wiktorowski kl1a 2011
 • Poster (plakat) formatu min. A2 (dwie kartki z dużego bloku) na temat rozmieszczenia zabytków prehistorycznych na terenie Europy lub Polski. Wymagany tytuł, mapka, ilustracje własne lub wklejone wydruki, krótki, wyraźny opis. W dole strony podane źródła i dane autora.
 • Model sfinksa. Materiał: glina, gips, masa papierowa, masa solna. Wysokość z podstawką 15 – 20 cm. Całość pomalowana i zaopatrzona w metryczkę zawierającą dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, data wykonania.
 • Model kartonowy (gruby papier) piramidy Cheopsa w skali 1:1000 (ostrosłup o podstawie kwadratowej 230 mm i wysokości 147 mm).
 • Model kartonowy piramidy Dżesera (również w skali 1:1000) – pierwszego monumentu zbudowanego z kamienia w latach 2667–2648. Więcej wiadomości na temat tej budowli można znaleźć w Internecie wpisując hasło: Piramida Dżesera lub  Pyramid of Djoser (Zoser), lub step pyramid. Tu możecie znaleźć ciekawy szkic: piramida Dżesera.
 • Poster (plakat) formatu min. A2 (dwie kartki z dużego bloku) na temat bóstw starożytnego Egiptu. Wymagane: tytuł, ilustracje własne lub wklejone wydruki, krótki, wyraźny opis. W dole strony podane źródła i dane autora.
 • Poster (plakat) formatu min. A2 (dwie kartki z dużego bloku) na temat kanonu w sztuce starożytnego Egiptu.  Wymagany tytuł, ilustracja własne lub wklejone wydruk z krótkim opis wskazującym na charakterystyczne cechy. W dole strony podane źródła i dane autora.
 • Figurka uszebti z gliny lub gipsu, pomalowana, wysokość około 20 cm.
 • Poster (plakat) formatu min. A2 przedstawiający 3 porządki w greckiej architekturze (dorycki, joński i koryncki).
 • model gipsowy kolumny w jednym z porządków architektonicznych Grecji. Wysokość modelu około 20 cm.
 • Leonardo da Vinci. Poster (plakat) formatu min. A2 przedstawiający postać artysty. Mapka działalności, przykładowe reprodukcje dzieł.
 • Wit Stwosz. Poster (plakat) formatu min. A2 przedstawiający postać artysty. Mapka działalności, przykładowe reprodukcje dzieł.
 • Dzieło. Plakat formatu minimum A3 składający się z reprodukcji (najlepiej barwnej) wybranego dzieła sztuki oraz jego charakterystyki zawierającej autora, historię oraz opis treści.