Nauczycielem plastyki w Szkole Podstawowej i  Gimnazjum w Lubrzy jest Piotr Kułak.

W szkole podstawowej plastyka jest w klasach od 4 do 6, w gimnazjum tylko w klasach pierwszych.

W szkole podstawowej nie wymagam podręcznika. W gimnazjum uczniowie nie używają podręcznika. Program nauczania to zmodyfikowany przez nauczyciela program Lili Wyszkowskiej Plastyka program nauczania wydawnictwa Operon.

Materiały i przybory.

Przedmiotowy system oceniania: