W klasie pierwszj gimnazjum obowiązuje podręcznik wydawnictwa Nowa Era „Gra Muzyka”.