Pole i obwód koła

Zadanie 1

Oblicz pole powierzchni koła o promieniu:

a)       2 cm

b)       3 dm

c)       1,2 m

d)       1 km

Zadanie 2

Oblicz pole powierzchni koła o średnicy:

a)       10 cm

b)       20 dm

c)       6 m

d)       8 km

Zadanie 3

Oblicz przybliżoną powierzchnię koła:

a)       o promieniu 10 cm

b)       o średnicy 12 dm

Zadanie 4

Oblicz długość promienia koła o polu powierzchni 64 π cm2.

Zadanie 5

Oblicz obwód koła o polu powierzchni 25 π dm2.

Zadanie 6

Które koło ma większy promień: koło o obwodzie 18π cm, czy koło o polu powierzchni 80πcm2?

Zadanie 7

Czy z drutu o długości 40 cm można wykonać okrąg o średnicy 13 cm?

Zadanie 8.

Oblicz pole i obwód koła o średnicy 18cm.

Zadanie 9

Kąt zakreślany przez ramię wycieraczki samochodowej o długości 40 cm ma miarę 120 stopni. Oblicz pole obszaru czyszczonego przez wycieraczkę.

Zadanie 10

Oblicz

a) pole koła o promieniu 7 cm,

b) pole koła o obwodzie

c)  pole wycinka koła wyciętego z koła o promieniu 2 przez kąt środkowy o mierze 30o ,

d)  długość łuku wyciętego z okręgu koła o promieniu 4 przez kąt o mierze 72o wpisany w to koło.