Nauczycielką języka polskiego w klasach IA, IB, IIB jest Marzanna Kurowska, pozostałe klasy uczy pani Honorata Filipiak-Dydyna.