19.maja uczniowie klas pierwszych i drugich brali udział w wymianie uczniowskiej ze szkołą w Burgu.