Języka niemieckiego w PG Lubrza uczy pani Monika Stanulewicz.