Dodatkowe zadania wykonujemy po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem, który określi temat, formę i czas wykonania.

  • Systemy operacyjne – poster formatu min. A2 (dwie kartki z dużego bloku) na temat roli systemu operacyjnego (definicja) i popularnych jego odmian. Wymagany tytuł, ilustracje własne lub wklejone wydruki, krótki, wyraźny opis. W dole strony podane źródła i dane autora.
  • Internet. – poster formatu min. A2 (dwie kartki z dużego bloku) na temat przeznaczenia, historii i budowy globalnej sieci. Wymagany tytuł, ilustracje własne lub wklejone wydruki, krótki, wyraźny opis. W dole strony podane źródła i dane autora.