Przedmiotowy System Oceniania Informatyka na rok szkolny 2016-2017.