W Publicznym Gimnazjum w Lubrzy fizyki uczy pan mgr inż. Grzegorz Klimek.