Sporządź mieszaninę sproszkowanej kredy i soli kuchennej. Rozdziel mieszaninę aż do otrzymania osobno soli i kredy. Przeprowadzone doświadczenie udokumentuj dokładnym opisem czynności i zdjęciami. Pracę prześlij na adres grzegorz642@gmail.com
Ocena od + do 6.
termin 28.09.13