Prace i zadania dodatkowe z biologii. Podobnie, jak w przypadku innych przedmiotów, ambitni uczniowie mogą wykonać dodatkowe prace – indywidualnie lub w grupach, również metodą projektu. Mogą to być postery, prezentacje, blogi tematyczne, modele i makiety. Każdą pracę należy przed jej rozpoczęciem uzgodnić z nauczycielem.

Przykładowe tematy i formy prac dodatkowych:

  1. Biolodzy – prezentacja sylwetki biologa (np. Karol Darwin, Linneusz)
  2. Procesy biologiczne (rozwój prosty i złożony, fotosynteza, metabolizm, ewolucja)
  3. Przyroda moich okolic (mapka i dokumentacja stanu pomników przyrody, PNUW, nietoperze rezerwatu Nietoperek itp.)

Opracowania stworzone mają być samodzielnie, z udokumentowanymi źródłami.