Nauczycielem biologii w Publicznym Gimnazjum w Lubrzy jest Piotr Kułak.

Podręczniki do biologii:

  1. klasy pierwsze: Puls życia, Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, wyd. Nowa Era
  2. klasy drugie: Puls życia, Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, wyd. Nowa Era,
  3. klasy trzecie: Puls życia, Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, wyd. Nowa Era.

Program nauczania biologii w gimnazjum.
Przedmiotowy System Oceniania – Biologia.