Nieco informacji o działaniach okołopatronalnych. Muzeum i Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie organizuje liczne imprezy upamiętniające naszego Patrona i promujące literaturę podróżniczą. Ostatnio syn i wnukowie Arkadego wybrali się starym samochodem terenowym typu UAZ (zwanym „łazikiem”) w podróż śladami pierwszej wyprawy Arkadego wzdłuż rzeki Dniestr na Ukrainie.

Relacje na stronie facebookowej UAZęga.

Wakacje 2015 odwiedziny w Muzeum i Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.