W związku z działalnością Patrona, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły (oraz pan Irek, nasz konserwator) podjęli się realizacji różnych pomysłów w zakresie prac plastycznych, wystroju, kolekcjonowania pamiątek, książek itp.
Są już realizowane prace plastyczne i modelarskie (czasem trudno to rozgraniczyć).
Niekompletny jeszcze zestaw artefaktów obejmuje miedzy innymi:

  • ceramikę i wyroby ceramikopodobne:)
  • modele samolotów
  • prezentacje multimedialne
  • plakaty i gazetki ścienne

23 kwietnia 2012, na sesji Rady Gminy Lubrza, która jest organem zwierzchnim naszego Zespołu Szkół podjęto jednogłośnie uchwałę o nadaniu imienia Arkadego Fiedlera szkole podstawowej i gimnazjum w Lubrzy. Głosowanie poprzedzone było wystąpieniem dyrektora szkoły, Damiana Wentlanda oraz prezentacją przygotowaną przez Piotra Kułaka.

W końcu kwietnia realizujemy przygotowania wystroju szkoły i okolic do uroczystości nadania imienia. Przygotowano miejsce pod kamień pamiątkowy i nasadzenia zieleni. W piątek, 27. kwietnia, w holu gimnazjum zamontowano gablotę na sztandar.