Patronem naszej szkoły od 6 czerwca 2012 jest Arkady Fiedler – polski pisarz, podróżnik i przyrodnik. Swoimi dokonaniami inspiruje wiele pokoleń do poznawania świata w jego wielu aspektach. Ciekawość, kreatywność, odwaga, chęć poznania i zrozumienia drugiego człowieka, przywiązanie do ojczyzny, barwny język opisów, piękne zdjęcia, poszukiwanie egzotyki daleko i blisko, szukanie niezwykłego w zwykłym. Takiego człowieka chcemy za patrona by był wzorem dla naszych uczniów.

Historia wyboru patrona i realizacji uroczystości nadania szkole imienia. W dziale Media film z nadania imienia oraz dwa materiały o Dywizjonie 303.

Arkady Fiedler z lemurem Wadi przegląda notatki. Madagaskar 1937

Arkady Fiedler we wsi Ambinanitelo z ulubionym lemurem o imieniu Wadi.

foto: Archiwum Muzeum Arkadego Fiedlera przekazane przez pana Marka Fiedlera