Przypomnienie

ogólne

Dodatkowe dni wolne od nauki

Szkoła podstawowa

Dyrektor ZSS w Lubrzy uprzejmie informuje, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) ustala dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w następujących terminach:

  1.  1 KWIETNIA 2014 r.  (piątek)– sprawdzian po klasie VI
  2.  2 MAJA 2014 r. (piątek)
  3.  20 CZERWCA  2014 r.  (piątek po Bożym Ciele)
  4.  26 CZERWCA 2014 r. –  czwartek  przed zakończeniem roku szkolnego


W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mogą zostać w domu. Zajęcia te będą miały charakter zajęć świetlicowych.

Gimnazjum

Dyrektor ZSS w Lubrzy uprzejmie informuje, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46, poz. 432, ze zm. ) ustala dla uczniów GIMNAZJUM dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w następujących terminach:

  1. 23. KWIETNIA 2014r. (środa) – I dzień egzaminu gimnazjalnego
  2. 24. KWIETNIA 2014r. (czwartek) – II dzień egzaminu gimnazjalnego
  3. 25. KWIETNIA 2014r. (piątek) – III dzień egzaminu gimnazjalnego
  4. 2 MAJA 2014 r. (piątek)
  5. 20 CZERWCA  2014 r.  (piątek po Bożym Ciele)

 Uprzejmie przypominam, że w w/w dni wolne od nauki. Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mogą zostać w domu. Zajęcia te będą miały charakter zajęć świetlicowych.

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się