Dodatkowy dzień wolny

ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18.04.2012 roku w sprawie organizacji roku szkolnego oraz na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013/2014 z dnia 11.09.2013 roku,

dzień 20 czerwca (piątek) jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się