Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

ogólne

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy informuje, że na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) ustala dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych tj. 16 czerwca 2017 r.
W wyżej wymienionym dniu szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mogą zostać w domu. Zajęcia te będą miały charakter zajęć świetlicowych. Rodzice proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły deklaracji pobytu dziecka w świetlicy szkolnej do dnia 14. 06. 2017 r.(środa). Zgłoszenie powinno zawierać informację o godzinach pobytu ucznia w szkole. W tym dniu szkoła nie zapewnia wyżywienia.

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się