Zaliczenia 1 semestru

Informacje

Przypominam o zaliczaniu materiału z 1 semestru roku szkolnego. Informacje szczegółowe na stronach przedmiotowych, w gablotach i u nauczycieli przedmiotów. Biologia i informatyka tylko do końca marca.

Brak zaliczenia 1 semestru (ocena niedostateczna) może powodować brak promocji do klasy programowo wyższej.

P.K.

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się