Młodzi naukowcy

Informacje
Spotkanie „Młodzi naukowcy dla innowacji” 3 grudnia 2012.
1. Wyjazd uczniów (30 osób + opiekunowie) – 3 grudnia, o godz. 8.00, spod budynku szkoły (na grupę będzie czekał autokar).
2. Przyjazd pod siedzibę Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra, ul. prof. Szafrana).
3. Zajęcia: wykład na temat innowacyjności, wartości kreatywnych postaw, wiedzy z zakresu nauk ścisłych, następnie zwiedzanie laboratoriów (zajęcia aktywnie włączające uczestników, z podziałem na mniejsze podgrupy), m.in.: Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii – skaningowy mikroskop elektronowy – przygotowanie preparatów, zdjęcia próbek na pamiątkę, Laboratorium Diagnostyki Pojazdów (miejski skuter elektryczny), Laboratorium Odlewnictwa – prezentacje, odlewy pamiątkowe, Laboratorium badań prototypów (m.in. pomiar siły z wydrukiem), Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych, Laboratorium Podstaw Automatyki (m.in. sterowanie robotem), Laboratorium Eksploatacji Maszyn, Laboratorium Silników (prezentacje, pokazy). Dodatkowo dla uczestników – poczęstunek.
Czas trwania zajęć – ok. 3h, następnie wyjazd spod siedziby Wydziału Mechanicznego  i powrót pod siedzibę szkoły w Lubrzy.

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się