Konkurs fotograficzny

Informacje

Konkurs fotograficzny Historia naszych okolic.

Zasady konkursu:

  1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich młodych fotografów – uczniów Publicznego Gimnazjum w Lubrzy.
  2. Każdy z autorów może dostarczyć do 3 fotografii w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli.
  3. Technika wykonania prac jest dowolna.
  4. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
  5. Dostarczone pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania), z zachowaniem praw autorskich.
  6. Do dostarczonych zdjęć należy dołączyć informacje: autor, tytuł zdjęcia.
  7. Ocena prac i decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Decyzja o wzięciu udziału w konkursie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu konkursu.

Terminy:

  1. Zdjęcia należy dostarczyć w terminie do 12 kwietnia 2010 r.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu po 19 kwietnia 2010 r. na stronie Publicznego Gimnazjum w Lubrzy.

Sponsorem nagród jest: Gospodarstwo Rolne Gawron-Małecki, Ferma Rzeczyca

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się