Kondzio

Informacje

Dziś pożegnaliśmy naszego ucznia – Konrada Bałabana. W uroczystościach pogrzebowych brała udział, wraz z Rodziną i mieszkańcami Lubrzy, cała nasza społeczność szkolna.

Jest taka cierpienia granica,
za którą się uśmiech pogodny zaczyna…
Cz. Miłosz, Walc

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się