Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2011/12

Informacje

Informuję, że w roku szkolnym 2011/12, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych ustalone zostały w następujących dniach:

PSP Lubrza – 31 października 2011 r., 04 kwietnia (sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej), 30 kwietnia, 02,05 maja, 08 czerwca 2012 r.

PG Lubrza 31 października 2011 r., 24,25,26 kwietnia (egzamin gimnazjalny), 30 kwietnia, 02,05 maja, 08 czerwca 2012 r.

Jednoczesnie informuję, że istnieje możliwość przebywania w tych dniach w świetlicy szkolnej. Chętni uczniowie powinni na trzy dni przed przypadającym dniem wolnym zadeklarować w sekretariacie szkoły chęć pobytu w świetlicy szkolnej.

Damian Wentland

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się