Dodatkowe dni wolne

Informacje

Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U 186 poz.1245), Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/13:

Szkoła Podstawowa Gimnazjum
1. 2 listopada 2012r. 2 listopada 2012r.
2. 4 kwietnia 2013r.(sprawdzian) 23 kwietnia 2013r. (egzamin-część humanistyczna)
3. 25 kwietnia 2013r. 24 kwietnia 2013r.(egzamin-część matematyczna)
4. 2 maja 2013r. 25 kwietnia 2013r.(egzamin-część językowa)
5. 31 maja 2013r. 2 maja 2013r.
6. 27 czerwca 2013r. 31 maja 2013r.
7. ————————— 28 czerwca 2013r.

 

Jednocześnie informuje, że istnieje możliwość przebywania w tych dniach w świetlicy szkolnej. Chętni uczniowie powinni na trzy dni przed przypadającym dniem wolnym zadeklarować w sekretariacie szkoły chęć pobytu w świetlicy szkolnej.

Wordpress - Theme: N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Statystyki:
RSS wpisów Zaloguj się